Mobilijar filmskog kustostva

FILMSKE MUTACIJE:

FESTIVAL NEVIDLJIVOG FILMA

Slike katarze i kapitala

MO02022010-2019

Serija II. Elipse 2.

ur. / ed. Tanja Vrvilo

Zagreb, 2014.-2019.

Prolazeći još jednom iznova, prema uputi Guyja Deborda na posljednjoj palindromskoj slici filma In girum imus nocte et consumimur igni, ovim zbornikom izdanja Elipse u sklopu projekta arhiva-u-procesu MOBILIJARA FILMSKOG KUSTOSTVA rekonstruiramo arhivsko gradivo dvogodišnjih programskih istraživanja Filmskih mutacija: festivala nevidljivog filma i Serija za invizibilno kino koja su kružila kroz Slike katarze (2012.) i Slike kapitala (2013.).

Kada je propala katarza? U žarištu našeg pogleda bila su dva specifična katarktička modusa: filmski close-up i cut-up u filmskim i video radovima Pedra Coste i Martina Arnolda dok je protuprogram slika kapitala činila kritika odvajanja Guyja Deborda, njegove strateške diverzije slika spektakla, o umjetnosti u razdoblju svog rastakanja koja je “negativan pokret koji teži za nadilaženjem umjetnosti u povijesnom društvu u kojem se povijest više ne živi, istodobno umjetnost promjene i čisti izraz nemoguće promjene. Ta umjetnost je silom avangardna i nije. Njezina avangardnost je njezin nestanak.” Prvi program uključio je retrospektivu 22 filma Seijuna Suzukija u Zagrebu i Rijeci, a drugi se temeljio na retrospektivi 14 filmova Claire Denis.


Iscrpan zbornik serije rekonstrukcija i pretisaka Elipse obuhvaća niz kustoskih programa s tekstovima o filmovima i popratnim esejima, prijevodima relevantnog materijala za program, dokumentaciju umjetničkog i istraživačkog proces rada s arhivskim materijalima te rekonstrukciju i remedijaciju jednog rada koji je nedostajao – Makavejevljevog Snovitog filmskog eksperimenta s neverbalnim sekvencama iz Bergmanovih filmova, koji je prvi put digitalno rekonstruirao međunarodni filmski kolektiv, studenti-filmaši poslijediplomskog studija film.factory Béle Tarra. Simpozijski program Slike kapital teorijski je utemeljilo predavanje Jonathana Bellera, jednog od najutjecajnijih teoretičara filmske i novomedijske kulture, pod naslovom Računalni kapital o arhivima vidljivog i logistici vizualizacije i s obzirom na povijest vizualizacije (“slikarstva, fotografije, filma i njihovog okoliša, kao i rase, roda, klase, kolonizacije, industrijalizacije i imperijalizma - koji i dalje strukturiraju vizualizaciju uz psihoanalitičke, fetišističke, klasne, rasne, seksističke i nacionalističke vektore”) i digitalne kulture. Oba programa, kao simptomi postfilmske slike-vrijeme referiraju se na pojedinačna i zajednička istraživanja nastala u sklopu dvogodišnjeg partnerskog projekta nekoliko međunarodnih umjetničkih i kulturnih organizacija, platforme TIMeSCAPES: Slike i izvedbe vremena u kasnom kapitalizmu

Objavljivanje ove knjige u sklopu projekta MOBILIJAR FILMSKOG KUSTOSTVA podržala je Zaklada Kultura nova i time omogućila permanentnu i javnu objavu našega arhivskog gradiva.

Print/Pdf