INFO

MOBILIJAR FILMSKOG KUSTOSTVA je kontinuirani projekt remedijacije arhiva Filmskih mutacija: festivala nevidljivog filma i Serija za invizibilno kino, koji sadrži višemedijske artefakte, tekstove i dokumente programskih istraživanja za promišljanje modusa prijenosa sustava slika,
znanja i memorije filmskog dispozitiva u digitalnom dobu. Koncept mobilijara upućuje na preoblikovanje i pokretanje arhivskog gradiva i izvođenje njegove promjenjive instalacije u različitim formama i kontekstima: kinematograf-škola-galerija-muzej-specifična lokacija. Uz objavljivanje serija MANIFESTA i ELIPSA iz memorije Mobilijara, platforma uvodi umjetnički rad s Rizomom filmskih avangardi – istraživačkom kartografijom avangardnih praksi filmskog kustostva posvećenoj radikalnim školama umjetnika i/ili kustosa te s elementima njegova povijesnog mobilnog aparata za misaonog spektatora – The Invisible Cinema.

Projekt Mobilijar filmskog kustostva umjetničke organizacije Film-protufilm podržala je Zaklada Kultura nova u sklopu programskog područja Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje.

Design by