MOBILIJAR FILMSKOG KUSTOSTVA je kontinuirani projekt remedijacije arhiva Filmskih mutacija: festivala nevidljivog filma i Serija za invizibilno kino, koji sadrži višemedijske artefakte, tekstove i dokumente programskih istraživanja za promišljanje modusa prijenosa sustava slika,
znanja i memorije filmskog dispozitiva u digitalnom dobu.